http://nsr.brrd.in.th/web/

ข่าวประกาศต่างๆ

alt


ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุด (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คันalt

ประกาศการมการข้าว การกำหนดราคาจำหน่าย

เมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว


ขอยกเลิกประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

(ฉบับเก่า)

alt

ประกาศ เรื่องเตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าวalt   

           มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลักที่จำหน่าย  ดังนี้   

                  ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช   

พันธุ์เล็บนกปัตตานี      ราคากิโลกรัมละ      27   บาท(ไม่มีจำหน่าย) 
พันธุ์ไข่มดริ้น 3   ราคากิโลกรัมละ   27   บาท
พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง

   ราคากิโลกรัมละ

   27   บาท
กข 29   ราคากิโลกรัมละ   21   บาท
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง


พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา